Przejdź do treści

Projekty

Aktualnie realizowane projekty

Projekt Akcja-Ewakuacja

Zadanie publiczne pn.: „Akcja/Ewakuacja” jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

Więcej informacji o projekcie Akcja/Ewakuacja

Monitoring dostępności sądów dla osób z niepełnosprawnościami - POWR.02.16.00-00-0120/20

Projekt pt.: „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie” o numerze: POWR 02.16.00-00-0120/20 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie projektu z UE: 806 537,50 zł

Więcej informacji na stronie lidera projektu Fundacja Courtwatch Polska

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północnego - POWR.02.18.00-00-0084/20

Projekt współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i Fundację Polska Bez Barier.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie Akademia Samorządowa

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego - POWR.02.18.00-00-0085/20

Projekt współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i Fundację Polska Bez Barier.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie Akademia Samorządowa

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego - POWR.02.18.00-00-0080/20

Projekt współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i Fundację Polska Bez Barier.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie Akademia Samorządowa

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo-Zachodniego - POWR.02.18.00-00-0081/20

Projekt współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i Fundację Polska Bez Barier.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie Akademia Samorządowa

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północno-Zachodniego - POWR.02.18.00-00-0082/20

Projekt współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i Fundację Polska Bez Barier.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie Akademia Samorządowa

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowego - POWR.02.18.00-00-0083/20

Projekt współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i Fundację Polska Bez Barier.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie Akademia Samorządowa

Zakończone projekty

Kontakt

Fundacja Polska Bez Barier
ul. L. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa, PL, EU

NIP: 113-28-59-091
REGON: 146294600
KRS: 0000433156 

Nr konta: 73 1090 1056 0000 0001 4403 8881

Deklaracja dostępności

Branding & Webdesign by Babilon.me