Przejdź do treści

Dostępność Przestrzeni

audyt dostępności

Audyty dostępności. Ilustracja czarno-biała, komiksowa: Liniowy wykres danych i lupa.

Audyt dostępności obiektu / przestrzeni to kompleksowa usługa, obejmująca – w ramach ustalonego z Klientem zakresu – zarówno dostępność architektoniczną, dostępność usługi obsługi klientów, zakres oferty kierowanej do poszczególnych użytkowników (również osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodziców i opiekunów z małymi dziećmi) jak i wszystkie obszary działania, które Klient chce sprawdzić.

Oferując szeroki zakres audytów dostępności jesteśmy w stanie opracować kompleksowy raport, obejmujący zarówno opis stanu istniejącego, jak i rekomendacje w perspektywie krótko- i długoterminowej - konieczne i możliwe do zastosowania.

Jednocześnie, bazując na wieloletnim doświadczeniu naszego zespołu, możemy zaproponować również wykonanie lub koordynowanie szczegółowych projektów oraz prac adaptacyjnych, które okażą się konieczne na etapie przeprowadzania audytu.

Co wyróżnia nasze audyty ?

Szeroki zakres
W naszych audytach pod uwagę brane są potrzeby szerokiej grupy użytkowników: nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale także seniorów, dzieci i opiekunów z dziećmi, osób z bagażem, osób o niestandardowych wymiarach ciała itp.

Szczegółowy opis
Poziom uszczegółowienia wytycznych architektonicznych, przedstawionych w raporcie (uzupełnionych o materiały referencyjne, dokumentację fotograficzną, projekty koncepcyjne poszczególnych rozwiązań).

Autorska metoda
Autorskie narzędzie pomiarowe stworzone od podstaw przez zespół audytujący. Obejmuje wszystkie zagadnienia, pozwalające na sprawdzenie zarówno obiektów użyteczności publicznej, lokali komercyjnych, jak i mieszkań i terenów wspólnych w obszarach zabudowy mieszkaniowej (jedno- i wielorodzinnej), a także przestrzeni miejskich (publicznych, prywatnych, półprywatnych).

certyfikat dostępności

Certyfikaty dostępności. Ilustracja czarno-biała, komiksowa: odznaka, podobna do tarczy szkolnej.

Pozytywny wynik audytu opisany w raporcie lub wprowadzenie rekomendowanych zmian jest podstawą dla uzyskania Certyfikatu Dostępności. Certyfikat opisuje zarówno poziom dostępności danego obiektu, jak i ogólną ocenę punktową.

Certyfikacja dostępności realizowana jest
w trzech etapach:

1. Audyt dostępności

2. Raport z audytu i rekomendacje

3. Certyfikat dostępności

projektowanie dostępnej architektury

Projektowanie dostępnej architektury. Ilustracja czarno-biała,  komiksowa: przedstawia strukturę sieci - cztery jednostki połączone do jednej większej umieszczonej w centrum obrazka

dostępność = użyteczność

Współpracując z architektami i projektantami, pomagamy w procesie tworzenia dostępnego i użytecznego otoczenia.

Znajdujemy rozwiązania zapewniające najwyższy poziom przystosowania do potrzeb wszystkich użytkowników i użytkowniczek, w tym osób z niepełnosprawnością (ruchową, sensoryczną, intelektualną).

Tworzymy projekty dostępności dla istniejących i nowo powstających budynków i przestrzeni.

Zajmujemy się konsultacjami powstających projektów, tworząc wytyczne dla ich pełnej dostępności.

Architektura opiera się na Trzech Zasadach
Trwałość -  Użyteczność  - Piękno
Witruwiusz

Standardy dostępności

Standardy dostępności. Ilustracja czarno-biała, komiksowa: Dłonie od góry i od dołu podtrzymujące kartkę papieru.

Dokument, jakim są standardy dostępności, stanowi zbiór wytycznych dla tworzenia dostępnych dla wszystkich, miejskich przestrzeni publicznych. Jego głównym założeniem jest wskazanie rozwiązań podnoszących poziom dostępności miasta i jego dostosowanie do różnorodnych możliwości i potrzeb użytkowników i użytkowniczek.

Podstawę opracowania stanowi zawsze koncepcja i zasady projektowania uniwersalnego (projektowania dla wszystkich), a także wymagania, jakie na państwa-strony nakłada Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz wytyczne prawodawstwa polskiego, w tym w szczególności obowiązujące przepisy Prawa budowlanego.

Standardy dostępności skierowane są do projektantów, architektów i planistów, inżynierów i wykonawców, a także zarządców nieruchomości oraz pracowników administracji publicznej, tworzących współczesny i przyszły kształt miasta.

Standardy powstają zawsze we współpracy z Miastem, jego administracją, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, aktywistami miejskimi i osobami zainteresowanymi – i w kontekście aktualnego prawodawstwa lokalnego i krajowego.

Do tej pory mieliśmy przyjemność opracować:
 (jesteśmy z nich wyjątkowo dumni) 

Kontakt

Fundacja Polska Bez Barier
ul. L. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa, PL, EU

NIP: 113-28-59-091
REGON: 146294600
KRS: 0000433156 

Nr konta: 73 1090 1056 0000 0001 4403 8881

Deklaracja dostępności

Branding & Webdesign by Babilon.me